Previous Next Contents

7. Linux v Sloveniji

Harald T. Alvestrand z Norveske vodi evidenco o uporabnikih Linuxa po drzavah. Seznam slovenskih uporabnikov Linuxa je na naslovu

http://domen.uninett.no:29659/bycountry/SI.html
Ce vas ni med njimi, se prijavite!
http://domen.uninett.no:29659/

7.1 Skupina uporabnikov Linuxa

Od marca 1996 dalje deluje v Ljubljani organizirana skupina uporabnikov Linuxa v Sloveniji (Linux Users Group of Slovenia, LUGOS). Skupina ima svojo stran na WWW:

http://www.zrsss.si/~lugos/

Skupina ima tudi svoj elektronski spisek, na katerega se prijavite tako, da na naslov majordomo@ro.zrsss.si posljete vrstico

subscribe lugos-list
v telesu sporocila.

7.2 Strezniki FTP

Na strezniku Slovenskega izobrazevalnega omrezja se zrcali ftp.cs.helsinki.fi.

ftp://ro.zrsss.si/pub/Linux/

Na strezniku ARNES se avtomaticno zrcalita distribucija Slackware in programje iz projekta GNU,

ftp://ftp.arnes.si/software/unix/linux/slackware/
ftp://ftp.arnes.si/software/gnu/

Distribucija Slackware se zrcali tudi na strezniku Fakultete za racunalnistvo in informatiko Univerze v Ljubljani,

ftp://ftp.fri.uni-lj.si/pub/linux/

7.3 Usenet

Linux nima svoje diskusijske skupine, ampak je vsa razprava o sistemih Unix zbrana v skupini si.comp.os.unix (kjer pa razprava o Linuxu res predstavlja znaten del prometa).


Previous Next Contents