Previous Next Contents

8. O tem spisu

Ta spis je razen na uradnem mestu ``Linux Documentation Project'' dostopen tudi na

http://sizif.mf.uni-lj.si/linux/cee/Slovenian-HOWTO.html

Vse pripombe na ta spis so dobrodosle na naslov <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>, splosna vprasanja o Linuxu in poslovenjenju programov pa sodijo v si.comp.os.unix.

8.1 Vprasanja

Se pravi Slovenian ali Slovene?

Mnenja so deljena. Pisec tega pisanja uporablja ``Slovenian'' za ``slovenski, -a, -o'' in ``Slovene'', kadar ima v mislih slovenscino kot jezik.

Nasi znaki v tem spisu

Cel spis govori o tem, kako pridemo do nasih znakov, sam jih pa nima. Kako to?

Kovaceva kobila... Sistem Linuxdoc-SGML, ki je uradni standard za dokumentacijo HOWTO, zaenkrat podpira samo Latin1. Greg Hankins, avtor paketa Linuxdoc-SGML in urednik zbirke HOWTO, se tezave zaveda, enako tudi pisec teh vrstic.

8.2 Uporaba in razsirjanje

Copyright (1996) Primoz Peterlin <primoz.peterlin@biofiz.mf.uni-lj.si>

Ta spis je avtorsko delo. Uporaba v delu ali v celoti, v nepridobitne ali pridobitne namene, ter razsirjanje v kakrsnikoli obliki, tiskani ali elektronski, je eksplicitno dovoljeno ob navedbi vira. Priporocena oblika navajanja je naslednja:

Peterlin, P. (1996) Slovenian HOWTO, http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/Slovenian-HOWTO.html
Avtor bo vesel posamezne kopije publikacije, ki citira to delo.

8.3 Uporaba na lastno odgovornost

Informacije v tem spisu so podane v veri, da so tocne in koristne, vendar pa brez kakrsnegakoli jamstva, izrecnega ali impliciranega, vkljucno, a brez omejitve na implicirano jamstvo za primernost za trzenje ali uporabo. Uporabljate jih lahko izkljucno na lastno odgovornost. Avtor ne odgovarja za kakrsnekoli skodo, posredno ali neposredno, nastalo kot posledico uporabe informacij v tem spisu.

8.4 Note to English readers

This document is a copyrighted work. Its use in part or as whole, for non-profit or for-profit purposes, and its dissemination in any form, either printed or electronic is explicitelly allowed, as long as the above copyright notice is retained on all copies. Its suggested citation is

Peterlin, P. (1996) Slovenian HOWTO, http://sunsite.unc.edu/mdw/HOWTO/Slovenian-HOWTO.html
Single copies of any document citing this guide would be much appreciated.

The information in this document is provided in belief of being accurate and useful, however without any warranty, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantibility or fitness for a particular purpose. The entire risk of using the information goes with the user. The author can not be liable for any possible damage, direct or indirect, arising from the use of information provided in this document.


Previous Next Contents