Previous Next Contents

6. Slovenski locale

Z izrazom locale oznacujemo skupek lastnosti programskega okolja, odvisnih od kulturnega okolja uporabnika. Mednje sodi informacija o tem, kateri znaki so crke in kaksen je njihov vrstni red, nacin izpisa datuma in ure, izbiro locila v zapisu decimalnih stevil (vejica oz. pika), zapis valute in sporocila programov uporabniku.

Locale sestavlja nekaj razredov:

LC_ALL zajema vse nasteto.

Sledi nekaj primerov odziva poslovenjenega sistema (primeri so pobrani s HP-UX, ker je poslovenjenje Linuxa zaenkrat se v teku).

Z nastavitvijo spremenljivke LANG na slovenski locale se spremenijo vsi prilastki:

~> date
Sat Oct 19 22:32:04 METDST 1996
~> LANG=slovene date
Sob, 19 okt 1996 22:32:04

Lahko pa jih spreminjamo tudi vsakega posebej. Ce zelimo obdrzati angleske izpise, obliko datuma, decimalno piko ipd., zeleli pa bi, da gre urejanje crk po slovenski abecedi, spremenimo samo LC_COLLATE:

~> sort abc.tex 
abc
abca
abd
abc
~> LANG=C LC_COLLATE=slovene sort abc.tex
abc
abca
abc
abd

Oblika LANG=slovene je nestandardna in jo opuscajo tudi pri Hewlett-Packard. Oblika, ki se uveljavlja, je:

LANG=jezik[_drzava[.nabor]]
Pri tem je jezik dvocrkovna koda jezika, kot jo doloca standard ISO 639, drzava pa dvocrkovna koda drzave, dolocena s standardom ISO 3166. Zgled za slovenscino, kot se govori v Sloveniji in pise s kodnim naborom ISO 8859-2, je torej
LANG=sl_SI.88592
Dolocitev drzave in nabora znakov je neobvezna, tako lahko pisemo na kratko
LANG=sl
Kaze tudi, da bo pri GNU prevladalo ime spremenljivke LANGUAGE namesto LANG.

6.1 Poslovenjenje katalogov sporocil

V teku je internacionalizacija projekta GNU (programi iz projekta GNU predstavljajo znaten del celotnega sistema Linux in vecino tistega, s cimer se sooca koncni uporabnik). Trenutno so v slovenscino ze prevedena sporocila za naslednje pakete GNU: enscript, fileutils, gettext, grep, hello, recode in tar. Z nastavitvijo spremenljivke okolja

LANGUAGE=sl
bodo programi iz teh paketov izpisovali slovenska sporocila namesto angleskih.

Razprava o poslovenjenju projekta GNU poteka med prejemniki elektronskega spiska <sl@li.org>, nanj se lahko narocite tako, da na naslov sl-request@li.org posljete vrstico

subscribe
v telesu sporocila.

Pomoc prostovoljcev, ki bi prevedli preostale pakete, ali pa se samo zavezali za vzdrzevanje ze prevedenih, je nadvse zazelena. Vabljeni!


Previous Next Contents