Previous Next Contents

3. Tipkovnica

3.1 Konzola

Nabor znakov za sistemsko konzolo in tabele za premapiranje tipkovnice najdemo v paketu kbd Andriesa Brouwerja z univerze v Eindhovnu, Nizozemska. Avtor paketa je napisal tudi Keyboard HOWTO, kjer si lahko o tej temi preberemo vec. V paketu Slackware najdemo prevedeni paket kbd pod imenom keytbls. Namestimo ga enako kot druge pakete, z ukazom pkgtool ali installpkg.

Paket kbd vsebuje tabelo za slovensko tipkovnico s 102 tipkama in zaslonske fonte za kodni nabor ISO Latin 2. Vsi, ki iz kakrsnihkoli razlogov uporabljajo drugacno tipkovnico, si lahko na osnovi zgledov v /usr/lib/kbd/ pripravijo svojo.

Celoten postopek za izbiro zaslonskega fonta, tabele za tipkovnico in uporabo le-te je taksen:

# Izberemo fonte ISO Latin 2 v velikosti 16 pik
setfont lat2-16
# Nalozimo prireditveno tabelo za slovensko tipkovnico...
loadkeys slovene
# ...in jo izberemo 
echo -e -n "\\033(K" > /dev/console

Ce zelimo, da je taksna nastavitev trajna, dodamo zgornje vrstice v nastavitveno datoteko /etc/rc.d/rc.local, ki se izvede ob zagonu operacijskega sistema.

3.2 X Windows System

V X Windows System lahko spreminjamo razpored tipk na tipkovnici z ukazom xmodmap. Tabelo preslikav za obicajno tipkovnico s 102 tipkama, kot je v rabi pri nas, lahko snamemo z

ftp://sizif.mf.uni-lj.si/pub/i18n/Xmodmap.sl.pc102
Uporaba je enostavna:
xmodmap Xmodmap.sl.pc102
Ce zelimo ta razpored trajno namestiti, preimenujemo datoteko bodisi v ~/.Xmodmap (osebna nastavitev) ali pa v /etc/X11/xinit/Xmodmap (skupna nastavitev za vse uporabnike), ki se avtomaticno nalozi ob vsakem zagonu X Window System.


Previous Next Contents